Avís legal i termes d’ús

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que aquesta pàgina web, https://www. medianostrum.com és propietat de BLISPILOS SL, amb CIF: B-16797714 que posa a disposició dels usuaris aquesta informació. Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d’aquesta web, es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Cookies.

Finalitat de la pàgina web

La pàgina web medianostrum.com té les finalitats següents:

– Posada a disposició de l’Usuari dels diferents serveis oferts per medianostrum.com, així com d’assessorament de màrqueting a l’àmbit que se sol·licite mitjançant formulari de contacte.

– Divulgació dinformació relacionada amb el sector d’activitat del responsable.

Marc normatiu

L’activitat d’aquest lloc web està subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

  • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
  • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD i GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta web.
  • Llei 03/2014, de 27 de març, general per a la defensa dels consumidors i usuaris (LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.
Condicions d’ús i responsabilitats

Tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. BLISPILOS SL no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’usuari. Aquest web proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, els continguts) propietat de BLISPILOS SL l’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen a través del web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de medianostrum.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. BLISPILOS SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, BLISPILOS SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. En tot cas BLISPILOS SL. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web medianostrum.com així com el present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

BLISPILOS SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats , programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de medianostrum.com o bé dels seus llicenciants. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per BLISPILOS SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

BLISPILOS SL, es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BLISPILOS SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de BLISPILOS SL. Podreu visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de medianostrum.com.

Exclusió de garanties i responsabilitat

BLISPILOS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web – el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia que permetin el funcionament correcte del lloc web.

Modificacions

BLISPILOS SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta així com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

Política d’enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç o link des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de medianostrum.com s’han de sotmetre les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de medianostrum.com
  • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de medianostrum.com sense la prèvia autorització expressa.
  • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de medianostrum.com, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a medianostrum.com, llevat d’autorització expressa d’aquest.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre medianostrum.com i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de medianostrum.com dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portals no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web medianostrum.com pot posar a disposició de lusuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los. medianostrum.com no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles a aquests llocs web.

BLISPILOS SL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per BLISPILOS SL, i que resultin accessibles a través de medianostrum.com

Dret d’exclusió

BLISPILOS SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

BLISPILOS SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda d’aquesta web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

BLISPILOS SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre medianostrum.com i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.